© Pavel Lukáč 2011 - 2020
Liturgické čítania na dnes
Zvolen Vojenská farnosť sv. Anjelov strážcov

Sedembolestná Panna Mária - patrónka Slovenska

Evanjelium podľa Lukáša 2, 33-35

Ježišov otec a matka divili sa tomu, čo sa o ňom hovorilo. Simeon ich požehnal a Márii, jeho matke, povedal: „On je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať, - a tvoju vlastnú dušu prenikne meč -, aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých sŕdc.“


„Tvoju vlastnú dušu prenikne meč.“  (Lk 2, 35)


Naši predkovia si vybrali Sedembolestnú Pannu Máriu za patrónku najmä preto, lebo chápali, že trpela podobne ako my. Taktiež vnímali, že je im vždy nablízku, trpí spolu s nimi a prináša im útechu, ktorou Boh utešoval ju.
Rozjímajme teda dnes o bolestiach Panny Márie, prežívajme ich spolu s ňou a milujme ju. No nezostaňme len pritom. Prechádzajme s ňou aj svojím životom a prosme ju, aby nás naučila prežívať utrpenia a nepríjemnosti tak, ako ich prežívala ona.
1. Simeonovo zvestovanie. „Matka, ty si prijímala všetko, čo ti Boh hovoril - to príjemné i to ťažké. Pomôž i mne prijímať Božie slovo v plnosti, uchovávať si ho v srdci, rozjímať o ňom a úplne podľa neho žiť.“
2. Útek do Egypta. „Panna Mária, ty si sa v pokore nechala viesť svätým Jozefom, ktorý sa s tebou a Ježišom na podnet anjela vydal do Egypta. Pomôž mi vnímať slová, ktoré mi Duch Svätý hovorí skrze iných.“
3. Hľadanie strateného Ježiša. „Matka moja, mnohé straty ma bolia viac ako strata Ježiša! A pritom mi raz neostane nič, len on. Pomôž mi to pochopiť a nadovšetko ho milovať.“
4. Stretnutie na krížovej ceste. „Milosrdná Samaritánka, pomôž mi neodvracať zrak od môjho trpiaceho blížneho.“
5. Pohľad na umierajúceho Ježiša na kríži. „Matka Sedembolestná, uč ma mať nádej v milosrdného a dobrého Boha aj v situáciách, keď sa zdá všetko stratené a Zlý do mňa chce vštepiť zúfalstvo a beznádej.“
6. Sňatie Ježiša z kríža. „Bolestná Panna, v náručí si držala mŕtve telo svojho Syna tak, ako si ho kedysi ešte maličkého držala v Betleheme. Vypros mi vieru a nádej, že sa raz opäť stretnem s tými, ktorých som miloval tu na zemi, ale predišli ma do večnosti.“
7. Uloženie Ježišovho tela do hrobu. „Panna Vzkriesenia, pomôž mi pochopiť nielen to, že za každú bolesť znesenú pre Boha má čaká v nebi zvláštny drahokam do mojej večnej koruny, ale aj to, že každou trpezlivo znesenou bolesťou sa čoraz viac pretváram na Ježiša.“   Panna Mária, ty veľmi dobre poznáš utrpenie. Matka moja, prosím, ukáž mi, že si so mnou v každom utrpení, a poteš ma.
„Diabol  sa  neodváži  vstúpiť  do  domu,  kde 
je  Evanjelium. 
Duša,  ktorá  si osvojí  myšlienky  zo  Svätého  Písma,  tej sa  nedotkne  diabol  ani  hriech“
(Sv. J.  Zlatoústy).
meditácie MP3 anglickyZamyslenie na deň:
krídla velenia, riadenia a prieskumu