© Pavel Lukáč 2011 - 2019
Liturgické čítania na dnes
Zvolen Vojenská farnosť sv. Anjelov strážcov

Veľká noc

Skutky apoštolov 2, 14. 22 - 33

V deň Turíc vystúpil Peter s Jedenástimi a zvýšeným hlasom povedal: „Mužovia judejskí a všetci, čo bývate v Jeruzaleme, aby vám toto bolo známe, počúvajte moje slová.
Boh u vás potvrdil muža, Ježiša Nazaretského, mocnými činmi, divmi a znameniami, ktoré, ako sami viete, Boh skrze neho medzi vami urobil. A vy ste ho, vydaného podľa presného Božieho zámeru a predvídania, rukami bezbožníkov pribili na kríž a zavraždili.
Ale Boh ho vzkriesil a zbavil múk smrti, lebo ho nemohla držať vo svojej moci. Veď Dávid o ňom hovorí: ‚Pána mám vždy pred očami, lebo je po mojej pravici, aby som sa nezakolísal. Preto sa raduje moje srdce a môj jazyk plesá, aj moje telo odpočíva v nádeji. Lebo nenecháš moju dušu v podsvetí a nedovolíš, aby tvoj Svätý videl porušenie. Ukázal si mi cestu života, naplníš ma radosťou pred svojou tvárou.‘
Bratia, dovoľte mi otvorene vám povedať o praotcovi Dávidovi, že zomrel, pochovali ho a jeho hrob je u nás až do dnešného dňa.
Ale on bol prorok a vedel, že Boh sa mu prísahou zaviazal posadiť potomka z jeho bedier na jeho trón; videl do budúcnosti a povedal o Kristovom vzkriesení, že ani nebol ponechaný v podsvetí, ani jeho telo nevidelo porušenie.
Tohoto Ježiša Boh vzkriesil a my všetci sme toho svedkami. Božia pravica ho povýšila a keď od Otca dostal prisľúbeného Ducha Svätého, vylial ho, ako sami vidíte a počujete.“


„Patriarcha Dávid.“  (Sk 2, 31)

Keď má nejaký kňaz predniesť kázeň o Kristovom zmŕtvychvstaní, väčšinou očakávame, že bude hovoriť o prázdnom hrobe a o Ježišovom víťazstve nad hriechom. No v dnešnom čítaní hovorí Peter o niečom inom. Vraví, že toto zmŕtvychvstanie dokazuje, že Ježiš je Kristus, Mesiáš. Prečo?
Skús sa vžiť do situácie obyvateľa Palestíny žijúceho v 1. storočí nášho letopočtu. Boh sľúbil, že pošle Pomazaného (práve to totiž znamenajú slova Mesiáš a Kristus), ktorý založí večné kráľovstvo. Izraeliti teda po ňom túžili. Keďže trpeli pod nadvládou Rimanov, očakávali, že Mesiáš ich od nich oslobodí a prinavráti zašlú slávu Dávidovmu kráľovstvu.
Práve preto bol Peter taký nadšený, keď mohol ohlásiť, že Mesiášom je Ježiš. Božie prísľuby sa už naplnili. Ježiš je ten Boží Svätý, ktorý nebol ponechaný v podsvetí. On je ten večný kráľ, o ktorom hovoril Dávid. Neprišiel však ako pozemský kráľ, ktorý by zachránil Boží ľud z jedného konkrétneho problému. On tento ľud - a nás všetkých - prišiel zachrániť pred tým najväčším problémom, prišiel nás oslobodiť od zdroja útlaku a utrpenia: od hriechu. A to urobil tým, že na kríži zomrel hriechu a svojím zmŕtvychvstaním nám otvoril nebo.
Ty si pravdepodobne nevyrastal s takou túžbou po Mesiášovi, akú mali Židia v staroveku. No i tak sa tvoja túžba po ňom môže na tú ich v mnohom ponášať. Možno aj ty od Ježiša čakáš, že vyrieši nejaký tvoj problém alebo ťa vyslobodí z nejakej mimoriadne ťažkej situácie. A možno kdesi hlboko vo svojom vnútri veríš, že keď ho budeš nasledovať, dá ti zdravie a úspech.
No tak ako vtedy, aj teraz chce Ježiš tvoje očakávania prevrátiť naruby. On ťa chce vyslobodiť z hriechu - preto, aby si ho mohol slobodnejšie milovať. Chce ťa opäť priviesť k nebeskému Otcovi, aby si mohol žiť v dôvere a istote bez ohľadu na to, v akej situácii sa ocitneš. Chce ti pomôcť premôcť všetko, čo ťa ťahá k zemi, a naplniť ťa radosťou a pokojom.
Dovoľ Ježišovi, aby to dnes pre teba urobil. Zakúsiš tak slobodu, ktorá nesmierne prevyšuje všetko, čo ti môže ponúknuť tento svet.

Príď, Pane Ježišu, a daj nám svoju slobodu!
„Diabol  sa  neodváži  vstúpiť  do  domu,  kde 
je  Evanjelium. 
Duša,  ktorá  si osvojí  myšlienky  zo  Svätého  Písma,  tej sa  nedotkne  diabol  ani  hriech“
(Sv. J.  Zlatoústy).
meditácie MP3 anglickyZamyslenie na deň:
krídla velenia, riadenia a prieskumu