© Pavel Lukáč 2011 - 2019
Liturgické čítania na dnes
vo Zvolene Vojenská farnosť sv. Anjelov strážcov

19. nedeľa v období cez rok

Liturgické čítania: Kniha múdrosti 18, 6 - 9; Žalm 33, 1. 12. 18 - 22; List Hebrejom 11, 1 - 2. 8 - 19; Lukáš 12, 32-48

Meditácia na text - Evanjelium podľa Lukáša 12, 32 - 48

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Neboj sa, maličké stádo, lebo vášmu Otcovi sa zapáčilo dať vám kráľovstvo. Predajte, čo máte, a rozdajte ako almužnu! Robte si mešce, ktoré sa nezoderú, nevyčerpateľný poklad v nebi, kde sa zlodej nedostane a kde moľ neničí. Lebo kde je váš poklad, tam bude aj vaše srdce.
Bedrá majte opásané a lampy zažaté! Buďte podobní ľuďom, ktorí očakávajú svojho pána, keď sa má vrátiť zo svadby, aby mu otvorili hneď, ako príde a zaklope. Blahoslavení sluhovia, ktorých pán pri svojom príchode nájde bdieť. Veru, hovorím vám: Opáše sa, posadí ich k stolu a bude ich obsluhovať. A keď príde pred polnocou alebo až nad ránom a nájde ich bdieť, budú blahoslavení.
Uvážte predsa: Keby hospodár vedel, v ktorú hodinu príde zlodej, nedovolil by mu vniknúť do svojho domu. Aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte.“
Peter mu povedal: „Pane, toto podobenstvo hovoríš iba nám, alebo všetkým?“
Pán povedal: „Kto je teda verný a múdry správca, ktorého pán ustanoví nad svojou čeľaďou, aby jej načas dával určený pokrm? Blahoslavený sluha, ktorého pán pri svojom príchode nájde tak robiť. Veru, hovorím vám: Ustanoví ho nad všetkým, čo má.
Ale keby si ten sluha v srdci povedal: ‚Môj pán voľajako nejde,‘ a začal by biť sluhov a slúžky, jesť, piť a opíjať sa, pán toho sluhu príde v deň, keď to najmenej čaká, a v hodinu, o ktorej nevie, oddelí ho a dá mu podiel medzi nevernými.
Toho sluhu, ktorý poznal vôľu svojho pána, no nepripravil sa a nesplnil jeho vôľu, veľmi zbijú. Toho, ktorý ju nepoznal a urobil niečo, za čo si zaslúži bitku, menej zbijú.
Kto mnoho dostal, od toho sa bude mnoho požadovať, a komu veľa zverili, od toho budú viac žiadať.“


Meditácia

„Buďte pripravení ...“  (Lk 12, 40)

Si pripravený? Sluhovia z dnešného evanjelia sú. Lampy majú zažaté, bedrá opásané a čakajú, kedy zaklope ich pán. Vedia, že skôr či neskôr určite príde, a preto nesedia so založenými rukami. Bdejú a pripravujú všetko potrebné.
To je veľmi dobrý obraz nášho života viery. Podstatou viery nie je to, že veríme v niečo abstraktné. Viera je o tom, že žijeme podľa toho, komu alebo čomu veríme. Je o podnikaní nevyhnutných krokov, ktoré z nej pre nás vyplývajú. Táto téma sa opakuje vo všetkých dnešných čítaniach - byť pripravený, tešiť sa, bdieť a čakať s vierou. Viera môže byť všelijaká, len nie nečinná, pasívna.
V prvom čítaní počúvajú Izraeliti Boží príkaz pripraviť sa na paschu (prechod) a čakať tak na svoje vyslobodenie. V druhom čítaní opúšťa Abrahám svoju rodnú zem a vydáva sa do zasľúbenej krajiny, o polohe ktorej nemá ani poňatia! Všetci sa spoliehajú iba na nádej, že Boh verne dodrží svoj sľub.
Ty môžeš robiť presne to isté. Vieš, že máš milujúceho Otca, ktorému môžeš dôverovať, a preto je isté, že tvoja bdelosť a aktivita pri očakávaní Pána nikdy nevyjdú nazmar. Zrejme už aj tušíš, čo by si mal robiť - tak to rob! Pamätaj, že na to nie si sám. Podporujú ťa svätí a úprimne veriaci ľudia, ktorí túžobne očakávajú Pána rovnako ako ty. Prebýva v tebe Duch Svätý, aby ti pripomínal, že Boh ťa nechce nachytať nepripraveného, ale že ťa chce požehnať a oslavovať s tebou.
Ak potrebuješ povzbudenie, pozri sa, akým prekvapujúcim spôsobom požehnal pán svojich sluhov v evanjeliu - sám si opásal zásteru a obsluhoval ich. Verného sluhu dokonca ustanovil nad celou svojou domácnosťou. Podobne ako tento pán, aj Boh, náš Otec, chce požehnať všetkých svojich služobníkov. Teší sa, keď môže im aj nám odovzdať kráľovstvo.  


Pane, verím, že si dobrý a verný svojim prisľúbeniam. Pomôž mi byť vždy pripravený na tvoj príchod.
„Diabol  sa  neodváži  vstúpiť  do  domu,  kde 
je  Evanjelium. 
Duša,  ktorá  si osvojí  myšlienky  zo  Svätého  Písma,  tej sa  nedotkne  diabol  ani  hriech“
(Sv. J.  Zlatoústy).
meditácie MP3 anglickyna Krídle velenia, riadenia a prieskumu