© Pavel Lukáč 2011 - 2020
Liturgické čítania na dnes
vo Zvolene Vojenská farnosť sv. Anjelov strážcov

2. nedeľa v Cezročnom období

Liturgické čítania: Izaiáš 49, 3. 5 - 6; Žalm 40, 2. 4. 7 - 10; Prvý list Korinťanom 1, 1 - 3; Ján 1, 29 - 34


Meditácia na text - Evanjelium podľa Jána 1, 29 - 34

Keď Ján videl, ako k nemu prichádza Ježiš, zvolal: „Hľa, Boží Baránok, ktorý sníma hriech sveta. Toto je ten, o ktorom som hovoril: Po mne prichádza muž, ktorý je predo mnou, lebo bol prv ako ja. Ani ja som ho nepoznal, ale preto som prišiel a krstím vodou, aby sa on stal známym Izraelu.“
Ján vydal svedectvo: „Videl som Ducha, ktorý ako holubica zostupoval z neba a spočinul na ňom. Ani ja som ho nepoznal, ale ten, čo ma poslal krstiť vodou, mi povedal: ‚Na koho uvidíš zostupovať Ducha a spočinúť na ňom, to je ten, čo krstí Duchom Svätým.‘ A ja som to videl a vydávam svedectvo, že toto je Boží Syn.“


Meditácia

„Hľa, Boží Baránok, ktorý sníma hriech sveta.“  (Jn 1, 29)

Tieto slová počúvame pri každej svätej omši počas pozdvihovania hostie a kalicha pred svätým prijímaním. Možno ich už berieme ako samozrejmosť a neuvedomujeme si preto ich význam. Skúsme sa teda na ne pozrieť bližšie.
Hľa. Nepozri sa len letmo. Hľaď. Uprene, pozorne a zbožne. Hľaď s očakávaním, že objavíš niečo dôležité. Ver, že Ježiš ti túži zjaviť seba samého.
Hľa, Boží Baránok. Na čo to vlastne hľadíš? Na ten najväčší Boží dar pre svet - pre teba! Na Ježiša, na jedinú pravú obetu poslanú z neba. On je Baránok, nepoškvrnený hriechom, tichý a pokorný srdcom. On je skutočným naplnením starodávnej izraelskej veľkonočnej obety. Prišiel, aby si ty mohol prejsť zo smrti do života, od otroctva k slobode.
Hľa, Boží Baránok, ktorý sníma hriech. Pozri sa bližšie. V tejto hostii je prísľub odpustenia. Pozri na Ježiša, ktorý na kríži obetoval za teba svoje telo a krv; na Ježiša, ktorý vzal tvoj hriech na seba a vzal ho so sebou do hrobu; na Ježiša, ktorý vstal z mŕtvych a tvoj hriech zanechal v hrobe, kde je až podnes, mŕtvy a pochovaný. Teba však už viac nespútava. Ježiš ho odniesol, a tak sa od neho môžeš vzdialiť aj ty - krok za krokom, keď neustále vkladáš svoju vieru do Ježiša.
Hľa, Boží Baránok, ktorý sníma hriech sveta. Teda nielen tvoj hriech, ale hriechy všetkých ľudí, ktorí žili na zemi v minulosti, ktorí na nej žijú v prítomnosti a ktorí na nej budú žiť aj v budúcnosti. Títo všetci dostali nádej. Každý človek môže zakúsiť odpustenie a slobodu. Dokonca aj tí, ktorým máš problém odpustiť. Zahľaď sa na Ježiša a uver, že prináša zmierenie a uzdravenie celému ľudstvu.
Hľa, Boží Baránok! Prijmi ho s radosťou a s otvoreným srdcom.Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu; ale povedz iba slovo a duša mi ozdravie.
„Diabol  sa  neodváži  vstúpiť  do  domu,  kde 
je  Evanjelium. 
Duša,  ktorá  si osvojí  myšlienky  zo  Svätého  Písma,  tej sa  nedotkne  diabol  ani  hriech“
(Sv. J.  Zlatoústy).
meditácie MP3 anglickyna Krídle velenia, riadenia a prieskumu