Š Pavel Lukáč 2011 - 2019
Liturgické čítania na dnes
vo Zvolene na Krídle velenia, riadenia a prieskumu Vojenská farnosť sv. Anjelov strážcov
Bohoslužobný poriadok

Sv. omše v kaplnke sv. Anjelov strážcov v kasárňach Krídla velenia, riadenia a prieskumu
:
Spravidla: Pondelok - Piatok: 12:00 hod.
(ak nie je v oznamoch uvedené inak)

Sv. omše v kine Podborová:

Nedeža:   10:00 hod.

Prikázané sviatky, ktoré pripadnú na pracovný deň:
Kaplnka sv. Anjelov strážcov:  12:00 hod.
Kino Podborová:                     16:30 hod.
  
Oznamy - 19. týždeň v Cezročnom období
Pondelok
12.8.
  12:00 - kaplnka kvrps  
Utorok
13.8.
  12:00 - kaplnka kvrps  
Streda
14.8.
Sv. Maximilána Márie Kolbeho, kňaza a mučeníka - spomienka 12:00 - kaplnka kvrps  
Štvrtok
15.8.
Nanebovzatie Panny Márie - slávnos 11:00 - kaplnka VVzS
12:00 - kaplnka kvrps
17:00 - Kino Podborová
prikázaný sviatok
Piatok
16.8.
  ----------  
Sobota
17.8.
  ----------  
Nedeža
18.8.
20. nedeža v Cezročnom období 08:30 - kaplnka VVzS
10:00 - Kino Podborová
 
* kaplnka VVzS - kaplnka sv. Michala Archanjela na Velitežstve vzdušných síl (budova Žiara)
* kaplnka kvrps - kaplnka sv. Anjelov strážcov na Krídle velenia, riadenia a prieskumu (v kasárňach SNP na Podborovej)